• Vložkování komínů

Vložkování komínů

Provádíme vložkování komínů nerezovými, keramickými i plastovými vložkami, vždy v kvalitě potřebné pro daný typ spotřebiče. Všechny komponenty používané při této činnosti mají Prohlášení o shodě výrobce. Jsme schopni vložkovat vložkami v průměrech široké škály. Máme rovněž zkušenosti s vložkováním stávajících komínových průduchů.
Před samotným vložkováním či jakékoliv jiné úpravě spalinové cesty je pro nás důležité provést zaměření v místě realizace. Tato prohlídka slouží nejen k pečlivému zaměření, ale navazuje na ní i zpracování cenové nabídky, která je bez předchozí prohlídky prakticky velmi nepřesná. Pro domluvení takovéto prohlídky nás kontatkujte pro domluvení termínu. Zaměření do 50km od Plzně je zcela zdarma.
Následně obdržíte e-mailem cenovou nabídku na vámi požadovanou úpravu, opravu, či výstavbu spalinové cesty. Poté už stačí zaslat písemnou objednávku, a to opět e-mailem. Na základě objednávky vás budeme kontaktovat, pro dohodnutí termínu na provedení objednané práce.

Vložkování komínu je postup opravy komínu. Používá se zejména v kombinaci s frézováním. Některé komíny jsou však rozměrově dostatečně velké na aplikaci nerezové vložky bez nutnosti frézování. Celý postup tedy spočívá v zasunutí nerezové komínové vložky do stávajícího, nejčastěji zděného komínu. V místě připojení spotřebiče a otvoru pro kontrolu a vybírání sazí se provedou ve stávajícím plášti otvory. Vložkování se provádí jak pevnou vložkou, tl.plechu 0,6-1mm, tak flexibilní hadicí. Flexibilní hadice se používá u nerovných komínů, kde hrozí riziko, že by se pevná trubka zasekla.

Sestava pro vložkování komínů se skládá z těchto prvků: jímka pro odvod kondenzátu / víčko, čistící prvek pro kontrolu spalinové cesty a výběr sazí, T-kus pro připojení spotřebiče, nerezové trubky / flexibilní hadice, ukončení komínu.

Verze produktu