• Čištění a kontrola komínů

Čištění a kontrola komínů

Kontrola spalinové cesty se provádí:

– posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálů a předmětu v návazností na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
– posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
– posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
– posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou
– posouzením jejího stavebně technického stavu

Čistění spalinové cesty

Čistění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čistění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomoci.
Čistění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících části nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Zajišťujeme dle dohody hlídání termínů prohlídek a čistění spalinové cesty.

Cena bez DPH: 653 Kč
Cena s 21% DPH: 790 Kč

Cena výše uvedená je včetně dopravy do vzdálenosti 40 km od prodejny v Plzni, v případě delsí dojezdové vzdálenosti bude účtován příplatek za dopravu 10 Kč/km nad 40 km.

V případě objednání 2 až 3  komínů v rámci jedné obce např. se sousedy, bude poskytnuta sleva 100 Kč z ceníkové ceny každé kontroly.

V případě objednání 4 a více komínů v rámci jedné obce např. se sousedy, bude poskytnuta sleva 130 Kč z ceníkové ceny každé kontroly.

Při silně znečištěném komínu může být účtován příplatek 250 Kč, zákazník bude vždy upozorněn před zahájením prací.

Ruční zprůchodnění komína při ucpání spalinové ceny: 1000 - 2000 Kč dle náročnosti, záleží na posouzení kominíka.

Strojové zprůchodnění komína při ucpání spalinové ceny: 3500 - 5000 Kč dle náročnosti, záleží na posouzení kominíka.

 

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
do 50 kW včetně Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok