• Revize kotlů

Revize kotlů

Podle zákona 172/2018 Sb., kterým se mění zákon 201/2012 Sb., je každý majitel spalovacího zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Naše společnost nabízí kontroly kotlů následujících značek: KOVARSON, THERMOROSSI, OPOP, BLAZE HARMONY.

CENÍK

Revizní kontrola kotle  1500 Kč vč DPH
Výhodně Revizní kontrola kotle + kontrola spalinové cesty  1895 Kč vč DPH

 

 

 

Doprava   paušál Okruh prodejna Tymákov + 20 km  400,-
  Okruh prodejna Tymákov + 40 km  800,- 
  Okruh prodejna Tymákov + 60 km (více než 60 km - příplatek k dopravě 11 Kč/km tam i zpět)  1200,- 

 

Pokud je v jednom místě (vesnici) objednáno více kontrol, je cena dopravy rozpočítána mezi jednotlivé zákazníky. TZN vždy účtována jako jeden paušál za dopravu technika do obce.